Monitorul Oficial
nr. 990/12 decembrie 2006

Publicare
  1.   D. nr.1.333/28-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind pregătirea populației pentru apărare
-
  2.   L. nr.446/30-11-2006 
LEGE privind pregătirea populației pentru apărare
V
  3.   D.C.C. nr.714/24-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.728/24-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 6 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
V
  5.   D.C.C. nr.748/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. c) și art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale art. 43 și art. 44 din Codul comercial, precum și a dispozițiilor art. 1019-1021 din Codul civil
V
  6.   D.C.C. nr.759/31-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
V
  7.   D.C.C. nr.770/07-11-2006 
DECIZIE la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
V
  8.   D.C.C. nr.799/09-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  9.   D.C.C. nr.818/09-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală
V
  10.   H.G. nr.1.678/29-11-2006 
HOTĂRÂRE privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an"
-
  11.   H.G. nr.1.693/29-11-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Hălchiu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Hălchiu, județul Brașov
-
  12.   O. nr.364/30-11-2006 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 64/2006
-
  13.   Decizie nr.1.306/30-11-2006 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE a vicepreședintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea anexei nr. 3a la Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006
-
  14.   O. nr.2.035/28-11-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru înființarea Biroului de legătură privind asistența în materie de recuperare într-un stat membru al Uniunii Europene a creanțelor stabilite de autoritățile din alt stat membru
A
  15.   O. nr.113.134/28-11-2006 (C.S.A.)
ORDIN al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România
-


Luni, 15 august 2022, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.