Monitorul Oficial
nr. 14/9 ianuarie 2007

Publicare
  1.   L. nr.514/29-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
-
  2.   D. nr.1.469/29-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
-
  3.   L. nr.515/29-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național
-
  4.   D. nr.1.470/29-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național
-
  5.   L. nr.516/29-12-2006 
LEGE privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  6.   D. nr.1.471/29-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  7.   L. nr.517/29-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
V
  8.   D. nr.1.472/29-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
  9.   H.G. nr.1.813/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă
-
  10.   O. nr.1.782/576/28-12-2006 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
V


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.