Monitorul Oficial
nr. 187/19 martie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.93/13-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
V
  2.   D.C.C. nr.121/15-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  3.   O.U.G. nr.14/07-03-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  4.   O.U.G. nr.16/14-03-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
V
  5.   H.G. nr.210/28-02-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
-
  6.   H.G. nr.244/07-03-2007 
HOTĂRÂRE privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu
A


Miercuri, 28 septembrie 2022, 10:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.