Monitorul Oficial
nr. 190/20 martie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.91/13-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) și (5) și art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
V
  2.   D.C.C. nr.133/20-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.134/20-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
V
  4.   D.C.C. nr.138/20-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 din Codul de procedură civilă
V
  5.   D.C.C. nr.172/27-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 și art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
V
  6.   H.G. nr.242/07-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice
-
  7.   H.G. nr.249/07-03-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării de către Secretariatul General al Guvernului, prin Institutul Național de Statistică, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
-
  8.   H.G. nr.251/07-03-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenția Națională pentru Sport
-
  9.   O. nr.478/C/14-02-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind planificarea și monitorizarea obiectivelor de investiții și a lucrărilor de intervenție
-
  10.   Decizie nr.XXVII/18-09-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXVII din 18 septembrie 2006
-
  11.   Decizie nr.XXVIII/18-09-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXVIII din 18 septembrie 2006
-
Republicare:
  12.   L. nr.130/20-07-1999 
LEGE privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
V
Rectificare:
  13.   H.C.S.M. nr.80/15-02-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, precum și procedura de numire în funcțiile de judecător și procuror, fără concurs
-


Luni, 23 mai 2022, 18:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.