Monitorul Oficial
nr. 217/30 martie 2007

Publicare
  1.   L. nr.70/26-03-2007 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
-
  2.   D. nr.240/23-03-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
-
  3.   L. nr.71/26-03-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
A
  4.   D. nr.241/23-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
-
  5.   L. nr.72/26-03-2007 
LEGE privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
V
  6.   D. nr.242/23-03-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
  7.   L. nr.73/26-03-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
A
  8.   D. nr.243/23-03-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
  9.   D.C.C. nr.175/06-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  10.   H.G. nr.297/28-03-2007 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
-
  11.   H.G. nr.298/28-03-2007 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea unui consiliu local
-
  12.   H.G. nr.310/28-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome
-
  13.   H.G. nr.314/28-03-2007 
HOTĂRÂRE privind marcarea și colorarea unor produse energetice, precum și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006
A
  14.   O. nr.582/23-03-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
A
  15.   O. nr.603/23-03-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere a organismelor desemnate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
-
  16.   Listă/30-03-2007 
CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
Rectificare:
  17.   O. nr.328/26-02-2007 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
-


Vineri, 17 ianuarie 2020, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.