Monitorul Oficial
nr. 267/20 aprilie 2007

Publicare
  1.   L. nr.95/16-04-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
  2.   D. nr.401/13-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
  3.   L. nr.96/16-04-2007 
LEGE privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
V
  4.   D. nr.402/13-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
-
  5.   D.C.C. nr.210/13-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. b) și alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 103 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  6.   D.C.C. nr.212/13-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
V
  7.   D.C.C. nr.213/13-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
V
  8.   H.G. nr.323/28-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului național de acțiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie
-
  9.   O. nr.293/04-04-2007 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind abrogarea unor acte normative
-
  10.   O. nr.530/03-04-2007 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității
-


Duminică, 22 mai 2022, 20:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.