Monitorul Oficial
nr. 279/26 aprilie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.241/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) teza a doua din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.244/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (1) și (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  3.   D.C.C. nr.245/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  4.   D.C.C. nr.255/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 335/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
V
  5.   D.C.C. nr.259/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  6.   D.C.C. nr.299/29-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 și art. 248 din Codul penal
V
  7.   D.C.C. nr.307/29-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (4), art. 11 și art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  8.   H.G. nr.362/18-04-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor
A
  9.   O. nr.434/07-03-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 896/2006
A
  10.   O. nr.545/04-04-2007 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finanțare ISPA "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate în județul Caraș-Severin, România"
-


Joi, 19 mai 2022, 02:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.