Monitorul Oficial
nr. 305/8 mai 2007

Publicare
  1.   L. nr.118/02-05-2007 
LEGE privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
-
  2.   D. nr.501/27-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
-
  3.   D. nr.512/04-05-2007 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor șef de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative
-
  4.   D.C.C. nr.278/22-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 2 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V
  5.   D.C.C. nr.309/29-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
V
  6.   D.C.C. nr.311/29-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. II și art. III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  7.   D.C.C. nr.315/29-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598, art. 599, art. 600 și art. 601 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.394/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999
V
  9.   O.U.G. nr.29/25-04-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor
V
  10.   H.G. nr.389/25-04-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2007-2008
-
  11.   Decizie nr.120/04-05-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Ionel Muscalu în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-
  12.   Decizie nr.121/04-05-2007 
DECIZIE privind trecerea doamnei Gina Bâra din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei și Finanțelor în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Justiției
-
  13.   Decizie nr.122/04-05-2007 
DECIZIE privind unele măsuri pentru reactualizarea componenței nominale a Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României", aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005
-
  14.   O. nr.54/02-05-2007 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației de control utilizate de persoanele cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
  15.   O. nr.760/03-04-2007 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenților cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
-
  16.   H. nr.07/58/24-03-2007 (C.E.C.C.A.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor și Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
-
  17.   C. nr.10/02-05-2007 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2007
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.