Monitorul Oficial
nr. 317/11 mai 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.330/03-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală
V
  2.   O.U.G. nr.34/09-05-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
V
  3.   O.U.G. nr.35/09-05-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
A
  4.   H.G. nr.398/04-05-2007 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Bihor a unui teren, precum și pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil - clădire administrativă
-
  5.   H.G. nr.425/09-05-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru județul Cluj
-
  6.   O. nr.26/128/334/20-04,04-05,19-04-2007 (M.Tr., M.E.F., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
A
  7.   C. nr.11/04-05-2007 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind realizarea și punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma
-


Marți, 17 mai 2022, 00:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.