Monitorul Oficial
nr. 324/15 mai 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.379/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  2.   D.C.C. nr.397/24-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
V
  3.   H.G. nr.399/04-05-2007 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Cluj a terenului - curți-construcții aferent clădirii sediu, precum și pentru modificarea valorii de inventar a acesteia
-
  4.   H.G. nr.409/04-05-2007 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice
-
  5.   O. nr.25/127/333/20-04,04-05,19-04-2007 (M.Tr., M.E.F., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare și alte dispoziții cu caracter financiar
A
  6.   O. nr.88/20-03-2007 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
-
  7.   O. nr.89/20-03-2007 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
-
  8.   O. nr.90/20-03-2007 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
-
  9.   O. nr.351/04-05-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Caietului fermierului privind evidența efectivului vacilor de lapte și a producțiilor, care trebuie ținut de către producătorii care vând lapte și produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală pentru vânzări directe
-
  10.   Decizie nr.1/16-02-2007 (C.F.)
DECIZIE privind întocmirea și eliberarea Certificatului profesional curent
-
Rectificare:
  11.   H.G. nr.688/06-12-1993 
HOTĂRÂRE pentru acordarea cetateniei romane
-
  12.   H.G. nr.1.470/18-10-2006 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   H.G. nr.234/07-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile
A
  14.   H.G. nr.385/25-04-2007 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
A


Miercuri, 17 august 2022, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.