Monitorul Oficial
nr. 342/21 mai 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.287/22-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 lit. a), art. 51 și ale art. 52 din Legea concurenței nr. 21/1996
V
  2.   D.C.C. nr.339/03-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) fraza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  3.   D.C.C. nr.361/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  4.   D.C.C. nr.369/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
V
  5.   D.C.C. nr.373/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73-75 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005
V
  6.   D.C.C. nr.377/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
V
  7.   D.C.C. nr.378/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, art. 31, art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  8.   D.C.C. nr.398/24-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
V
  9.   D.C.C. nr.404/03-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 teza a doua și art. I pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
V
  10.   D.C.C. nr.406/03-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 din Codul de procedură fiscală
V
  11.   D.C.C. nr.407/03-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  12.   D.C.C. nr.408/03-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
V
  13.   D.C.C. nr.411/03-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
V
  14.   D.C.C. nr.412/03-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V


Joi, 19 mai 2022, 02:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.