Monitorul Oficial
nr. 362/28 mai 2007

Publicare
  1.   H.P. nr.30/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară pe anul 2006 ale Agenției Naționale de Presă ROMPRES
A
  2.   H.P. nr.31/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune pe anul 2005 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2005 al Societății Române de Televiziune
-
  3.   H.P. nr.32/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune pe anul 2006 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2006 al Societății Române de Televiziune
-
  4.   H.P. nr.33/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2005 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2005 al Societății Române de Radiodifuziune
-
  5.   H.P. nr.34/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2006 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2006 al Societății Române de Radiodifuziune
-
  6.   H.G. nr.477/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2007 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003
-
  7.   Decizie nr.152/24-05-2007 
DECIZIE privind numirea coordonatorului național al asistenței financiare externe nerambursabile
-
  8.   Decizie nr.155/25-05-2007 
DECIZIE privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atribuții
-
  9.   Decizie nr.156/25-05-2007 
DECIZIE pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Departamentului de Control al Guvernului
A
  10.   O. nr.194/22-05-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.172(79) a Comitetului Securității Maritime din 9 decembrie 2004
-
  11.   O. nr.2.274/17-05-2007 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii și Cultelor pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente
-


Joi, 11 august 2022, 23:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.