Monitorul Oficial
nr. 471/12 iulie 2007

Publicare
  1.   L. nr.228/04-07-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
A
  2.   D. nr.695/03-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
-
  3.   L. nr.229/04-07-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
-
  4.   D. nr.696/03-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
-
  5.   H.G. nr.710/04-07-2007 
HOTĂRÂRE privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din România, cu finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă exercițiului financiar al anului 2007
-
  6.   O. nr.512/21-06-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a certificatelor de competență
-
  7.   O. nr.516/25-06-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite și pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia
A


Joi, 18 august 2022, 18:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.