Monitorul Oficial
nr. 477/17 iulie 2007

Publicare
  1.   L. nr.225/04-07-2007 
LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
-
  2.   D. nr.692/03-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
-
  3.   H.G. nr.715/04-07-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului ”38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, și a Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului ”38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  4.   H.G. nr.726/04-07-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
  5.   O. nr.247/1235/631/1130/10-07-2007 (M.I.R.A., M.S.P., M.M.F.E.Ș., M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative, ministrului sănătății publice, ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acțiunilor de cooperare între prefecți și primari, în calitatea acestora de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, respectiv ai comitetelor locale pentru situații de urgență, și autoritățile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației
-
  6.   O. nr.337/575/11-06,27-06-2007 (M.A.D.R., M.E.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la garanțiile de eliminare de pe piață a cantităților excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză
-
  7.   O. nr.549/28-06-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăți directe pe suprafață pentru culturi energetice
-
Republicare:
  8.   H.G. nr.88/23-01-2003 
HOTĂRÂRE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora
A
Rectificare:
  9.   D. nr.384/05-04-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Diplomatic
-
  10.   O. nr.1.279/C/21-05-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.184/C/2006
A
  11.   O. nr.487/15-06-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor și termenelor de realizare a transferului competențelor și atribuțiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Națională a Vămilor
-
  12.   H.S. nr.26/27-06-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
-


Joi, 02 decembrie 2021, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.