Monitorul Oficial
nr. 484/19 iulie 2007

Publicare
  1.   O. nr.781/15-06-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale
A
  2.   O. nr.1.136/27-06-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală
V
Rectificare:
  3.   D. nr.558/01-12-2000 
DECRET privind conferirea unor decorații naționale personalului din subordinea Ministerului Sănătății
-
  4.   D. nr.564/01-12-2000 
DECRET privind conferirea ordinelor naționale Steaua României, Serviciul Credincios și Pentru Merit
-
  5.   D. nr.604/14-12-2000 
DECRET privind conferirea unor decorații naționale
-
  6.   H.G. nr.659/27-06-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor și Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanțarea cheltuielilor privind organizarea "Târgului de fete" de pe Muntele Găina
-


Marți, 19 octombrie 2021, 21:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.