Monitorul Oficial
nr. 510/30 iulie 2007

Publicare
  1.   L. nr.262/19-07-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  2.   D. nr.733/19-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  3.   H.G. nr.795/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației ”Columna” ca fiind de utilitate publică
-
  4.   O. nr.6/828/15-01,14-05-2007 (A.N.S.V.S.A., M.S.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine și cazeinați - destinate consumului uman
A
  5.   O. nr.551/29-06-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română A.R.R.
-
  6.   O. nr.1.165/469/02-07,25-06-2007 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007
-
  7.   O. nr.7.412/23-07-2007 (A.N.V.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale documentului administrativ unic în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007
-
  8.   Decizie nr.6/16-06-2007 (C.Med.D.)
DECIZIE privind radiologia în specialitatea dentară
-
  9.   H.C.S.M. nr.433/14-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
-


Duminică, 24 martie 2019, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.