Monitorul Oficial
nr. 517/1 august 2007

Publicare
  1.   L. nr.239/12-07-2007 
LEGE privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
-
  2.   D. nr.710/11-07-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
-
  3.   H.G. nr.743/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  4.   H.G. nr.750/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean situat în județul Prahova
-
  5.   H.G. nr.751/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Miheșu de Câmpie, județul Mureș
-
  6.   H.G. nr.752/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în județul Mureș
-
  7.   H.G. nr.753/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în comuna Mogoș, județul Alba
-
  8.   H.G. nr.754/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum județean situate în comuna Bicaz, județul Maramureș
-
  9.   H.G. nr.755/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean situat în comuna Poșaga, județul Alba
-
  10.   H.G. nr.756/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale
-
  11.   H.G. nr.757/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța
-
  12.   H.G. nr.758/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
-
  13.   H.G. nr.759/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
-
  14.   H.G. nr.768/17-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia și Ciudanovița, județul Caraș-Severin
-
  15.   Decizie nr.207/31-07-2007 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Costel Dorin Todor, secretar general al Ministerului Justiției
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 03:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.