Monitorul Oficial
nr. 589/27 august 2007

Publicare
  1.   O.G. nr.39/22-08-2007 
ORDONANȚĂ privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
V
  2.   O. nr.166/23-08-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare și înregistrare a animalelor din speciile ovine și caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 care stabilește un sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovine și caprine și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE
T
  3.   O. nr.684/09-08-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume
A
  4.   O. nr.918/14-08-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum
-
  5.   O. nr.1.769/21-08-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea și colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006
-
  6.   H. nr.58/08-08-2007 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora
-
Republicare:
  7.   H. nr.17/23-08-2006 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora
-


Vineri, 18 ianuarie 2019, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.