Monitorul Oficial
nr. 602/31 august 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.84/28-08-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
V
  2.   H.G. nr.937/22-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și privind modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum și pentru aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile și a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  3.   H.G. nr.991/28-08-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
  4.   H.G. nr.1.000/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Arad
-
  5.   H.G. nr.1.001/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Argeș
-
  6.   H.G. nr.1.002/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Bacău
-
  7.   H.G. nr.1.003/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Bihor
-
  8.   H.G. nr.1.004/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Bistrița-Năsăud
-
  9.   H.G. nr.1.005/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Brașov
-
  10.   H.G. nr.1.006/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Brăila
-
  11.   H.G. nr.1.007/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență", județul Caraș-Severin
-
  12.   O. nr.135/23-08-2007 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România
-
  13.   O. nr.698/22-08-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor unor plante care nu sunt prevăzute în partea A a anexei nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producție
-
  14.   O. nr.1.560/345/1.025/23-07-2007 (M.E.C.T, A.N.S., C.O.S.R.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului, al președintelui Agenției Naționale pentru Sport și al președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue și funcționării performante a sistemului național de educație fizică și sport
T
  15.   O. nr.616/13-08-2007 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007
-


Joi, 30 iunie 2022, 04:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.