Monitorul Oficial
nr. 603/31 august 2007

Publicare
  1.   O.G. nr.46/28-08-2007 
ORDONANȚĂ privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
A
  2.   O.G. nr.47/28-08-2007 
ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  3.   H.G. nr.963/22-08-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de reglementare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la București la 18 mai 2007
-
  4.   H.G. nr.964/22-08-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
-
  5.   H.G. nr.965/22-08-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva corupției prin Inițiativa Anticorupție pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007
-
  6.   O. nr.792/24-08-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători
V
Republicare:
  7.   O.G. nr.99/29-08-2000 
ORDONANȚĂ privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
V


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.