Monitorul Oficial
nr. 683/8 octombrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.272/03-10-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
-
  2.   D. nr.879/02-10-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
-
  3.   L. nr.273/03-10-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  4.   D. nr.880/02-10-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  5.   H.S. nr.39/04-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  6.   Decizie nr.261/03-10-2007 
DECIZIE privind unele măsuri pentru desfășurarea ședințelor Guvernului
-
  7.   O. nr.296/18-09-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în parcurile industriale
-
  8.   O. nr.821/02-10-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  9.   O. nr.824/03-10-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar crescătorilor de viermi de mătase
-
  10.   O. nr.1.567/14-09-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea valorilor medii naționale ale indicatorilor de performanță ai managementului spitalului
-
  11.   H. nr.82/20-09-2007 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind derularea activității de emitere în numele și în contul statului a garanției pentru întreprinderi mici și mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0)
A


Joi, 27 ianuarie 2022, 02:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.