Monitorul Oficial
nr. 693/12 octombrie 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.1.144/18-09-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman
-
  2.   H.G. nr.1.203/04-10-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subvențiilor pe produse, a subvențiilor privind protecția socială acordate companiilor, societăților naționale și societăților comerciale din sectorul minier, precum și a cheltuielilor de procesare pentru obținerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme
-
  3.   O. nr.319/02-10-2007 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Tematicii instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav
-
  4.   O. nr.820/01-10-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 816/2006 pentru repartizarea cotelor de producție de zahăr și izoglucoză
-
  5.   O. nr.1.488/04-10-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidența și controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roșii
-
Rectificare:
  6.   O.U.G. nr.101/04-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
V


Marți, 24 mai 2022, 17:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.