Monitorul Oficial
nr. 751/6 noiembrie 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.123/05-11-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
V
  2.   O.U.G. nr.124/05-11-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
V
  3.   H.G. nr.1.317/31-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și modificarea unor acte normative
-
  4.   H.G. nr.1.345/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare nr. 5.743/2004, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială ”IMCOP” - S.R.L.
-
  5.   H.G. nr.1.347/05-11-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetățenilor români aflați în Italia, ca urmare a situației create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu
-
  6.   H.G. nr.1.348/05-11-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
A
  7.   Decizie nr.271/05-11-2007 
DECIZIE privind trecerea domnului Roman Cristian Constantin din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de secretar general adjunct în Ministerul Internelor și Reformei Administrative
-
  8.   Decizie nr.272/05-11-2007 
DECIZIE pentru numirea doamnei Mihaela-Claudia Luca în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  9.   O. nr.38/12-10-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de soluționare a neînțelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice și a contractelor de racordare la rețea
A
  10.   O. nr.180/02-11-2007 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind prelungirea unui termen de depunere a ofertelor pentru concesionarea de activități de explorare
-
  11.   O. nr.1.260/16-07-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie ”Cantacuzino” pe anul 2007
-
  12.   N. nr.14/01-11-2007 (B.N.R.)
NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei nr. 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare
-
Rectificare:
  13.   D.C.C. nr.797/27-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V


Luni, 18 februarie 2019, 12:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.