Monitorul Oficial
nr. 860/17 decembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.353/03-12-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
-
  2.   D. nr.1.049/30-11-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
-
  3.   L. nr.362/11-12-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
-
  4.   D. nr.1.085/10-12-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri ”Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri ”Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
-
  5.   D. nr.1.022/30-11-2007 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Protecție și Pază
-
  6.   D.C.C. nr.993/06-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 și art. 31 lit. a) din Codul familiei
V
  7.   D.C.C. nr.994/06-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
V
  8.   D.C.C. nr.1.059/14-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
V
  9.   H.G. nr.1.493/06-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
-
  10.   H.G. nr.1.499/06-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăților comerciale de distribuție a gazelor naturale ”Distrigaz Sud” - S.A. București și ”Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mureș
-
  11.   O. nr.836/16-11-2007 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție și a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, cu modificările și completările ulterioare
A


Joi, 19 mai 2022, 01:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.