Monitorul Oficial
nr. 120/15 februarie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.7/13-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
V
  2.   O.U.G. nr.8/13-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 5 alin. (1 1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
V
  3.   O.U.G. nr.9/13-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
A
  4.   H.G. nr.159/13-02-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  5.   Decizie nr.33/13-02-2008 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
-
  6.   R. nr.3/23-01-2008 (B.N.R.)
REGULAMENT privind recunoașterea instituțiilor externe de evaluare a creditului
A


Marți, 28 iunie 2022, 17:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.