Monitorul Oficial
nr. 150/27 februarie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.15/15-01-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.92/05-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  3.   D.C.C. nr.105/14-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 481 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
V
  4.   H.G. nr.180/20-02-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
-
  5.   O. nr.139/22-02-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2008
-
  6.   O. nr.405/12-02-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securității utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate
-
  7.   H. nr.11/19-02-2008 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind susținerea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal - sesiunea martie 2008
-


Joi, 19 mai 2022, 01:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.