Monitorul Oficial
nr. 154/28 februarie 2008

Publicare
  1.   H.S. nr.9/25-02-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
-
  2.   Moțiune nr.1/26-02-2008 
MOȚIUNE simplă
-
  3.   D.C.C. nr.91/05-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  4.   D.C.C. nr.93/05-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   D.C.C. nr.96/05-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  6.   D.C.C. nr.99/14-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  7.   H.G. nr.192/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  8.   H.G. nr.194/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării la București, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO
-
  9.   H.G. nr.199/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind preluarea de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004
-
  10.   O. nr.403/25-02-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea normelor privind condițiile în care soldații și gradații voluntari din Ministerul Internelor și Reformei Administrative pot beneficia de compensație lunară pentru chirie
-
  11.   O. nr.527/22-02-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind persoanele competente să constate contravențiile și să aplice sancțiunile pentru nerespectarea măsurilor privind întărirea disciplinei contractuale
-


Joi, 19 mai 2022, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.