Monitorul Oficial
nr. 258/2 aprilie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.339/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de administrare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe de care pot beneficia medicii rezidenți și alți tineri specialiști din sistemul de sănătate
-
  2.   H.G. nr.340/26-03-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
-
  3.   H.G. nr.342/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 72 Găești-Ploiești km 0+000 - km 76+180"
-
  4.   H.G. nr.343/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 67B, Scoarța-Pitești, km 0+000 - km 188+200"
-
  5.   H.G. nr.344/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lărgire la 4 benzi Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)"
-
  6.   H.G. nr.345/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale
-
  7.   H.G. nr.351/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică, semnat la București la 30 octombrie 2007
-
  8.   H.G. nr.356/26-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice
A
  9.   Decizie nr.68/31-03-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Mircea-Lucian Chertes din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  10.   Decizie nr.69/31-03-2008 
DECIZIE pentru numirea domnului Mircea-Lucian Chertes în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
-
  11.   Decizie nr.70/31-03-2008 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru managerii publici
-
  12.   O. nr.570/31-03-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind abrogarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale
-
  13.   O. nr.574/269/31-03-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008
-
  14.   H. nr.2/25-03-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind întocmirea documentelor care însoțesc lista de candidați
-
  15.   H. nr.3/25-03-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind unele precizări referitoare la cerințele listelor de candidați ale organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale
-


Luni, 03 octombrie 2022, 00:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.