Monitorul Oficial
nr. 485/30 iunie 2008

Publicare
  1.   L. nr.128/24-06-2008 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994
-
  2.   D. nr.577/23-06-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994
-
  3.   L. nr.129/24-06-2008 
LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002
-
  4.   D. nr.578/23-06-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002
-
  5.   L. nr.130/24-06-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
A
  6.   D. nr.579/23-06-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
  7.   L. nr.131/24-06-2008 
LEGE pentru completarea art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
A
  8.   D. nr.580/23-06-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  9.   D. nr.709/26-06-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Comandor
-
  10.   D. nr.710/26-06-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  11.   O.U.G. nr.94/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
V
  12.   O.U.G. nr.95/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
A
  13.   O.U.G. nr.96/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
V
  14.   H.G. nr.673/24-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 18 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
-
  15.   H.G. nr.674/24-06-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Iași
-
  16.   H.G. nr.684/24-06-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială NOVAGRAN - S.R.L.
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.