Monitorul Oficial
nr. 569/29 iulie 2008

Publicare
  1.   D. nr.808/23-07-2007 
DECRET privind înființarea Consulatului General al României la Cosenza, Republica Italiană
-
  2.   D. nr.809/23-07-2007 
DECRET privind înființarea Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană
-
  3.   D. nr.810/23-07-2007 
DECRET privind schimbarea rangului Agenției Consulare a României la Trieste, Republica Italiană, în Consulat General
-
  4.   D. nr.811/23-07-2007 
DECRET privind înființarea Consulatului General al României la Cracovia, Republica Polonă
-
  5.   D. nr.812/23-07-2007 
DECRET privind înființarea Consulatului General al României la Bilbao, Regatul Spaniei
-
  6.   D. nr.813/23-07-2007 
DECRET privind înființarea Consulatului României la Ciudad Real, Regatul Spaniei
-
  7.   D. nr.815/23-07-2007 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al doilea amendament, semnat la București la 2 iulie 2007, la Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996
-
  8.   D. nr.816/23-07-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler
-
  9.   D. nr.817/23-07-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
-
  10.   D. nr.818/23-07-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  11.   D. nr.819/23-07-2007 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  12.   D.C.C. nr.667/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, 97, 103, art. 109 alin. (1) și ale art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  13.   D.C.C. nr.669/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  14.   D.C.C. nr.672/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1403 alin. 1 teza finală și art. 141 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală
V
  15.   D.C.C. nr.674/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38510 alin. 2 și alin. 21 din Codul de procedură penală
V
  16.   D.C.C. nr.738/23-07-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  17.   D.C.C. nr.739/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului și ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  18.   D.C.C. nr.741/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 108 4 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
V
  19.   D.C.C. nr.745/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  20.   D.C.C. nr.746/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
V
  21.   H.G. nr.685/24-06-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului cercetărilor statistice al Institutului Național de Statistică pentru anul 2008
-
  22.   N. nr.1.557/8/13-05,26-06-2008 (M.M.F.E.Ș., B.N.R.)
NORME METODOLOGICE privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice
-
  23.   O. nr.1.961/C/17-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  24.   O. nr.1.962/C/17-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-


Marți, 16 august 2022, 04:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.