Monitorul Oficial
nr. 657/18 septembrie 2008

Publicare
  1.   H.C.D. nr.28/16-09-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.29/16-09-2008 
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unui mandat de deputat
-
  3.   H.C.D. nr.30/16-09-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  4.   D.S. nr.10/16-09-2008 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-24 septembrie 2008
-
  5.   H.G. nr.1.079/10-09-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptățită și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării
-
  6.   H.G. nr.1.083/10-09-2008 
HOTĂRÂRE privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
V
  7.   O. nr.574/11-09-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2008, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
-
  8.   O. nr.580/15-09-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole
-
  9.   O. nr.923/1503/556/07-09,02-09,05-09-2008 (M.M.D.D., M.S.P., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase
A
  10.   O. nr.1.033/20-09-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), precum și a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.175(79) și MSC.222(82) ale Comitetului Securității Maritime, din anul 2004, respectiv 2006
-
  11.   O. nr.1.129/09-09-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
A
  12.   O. nr.1.137/10-09-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autorității Feroviare Române - AFER
-
  13.   O. nr.2.356/C/12-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
Republicare:
  14.   O.G. nr.25/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
V


Miercuri, 18 mai 2022, 23:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.