Monitorul Oficial
nr. 697/14 octombrie 2008

Publicare
  1.   H. nr.11/08-10-2008 (B.P.C.D.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaților nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII
-
  2.   D.C.C. nr.905/16-09-2008 
DECIZIA nr. 905 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
-
  3.   O.U.G. nr.124/01-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
V
  4.   O.U.G. nr.126/08-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
V
  5.   H.G. nr.1.246/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  6.   H.G. nr.1.247/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timișoara, Sucursala de Transport București și Sucursala de Transport Bacău
-
  7.   H.G. nr.1.248/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei suprafețe de teren, parte dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru folosința Parohiei "Sfânta Treime" Tulcea
-
  8.   H.G. nr.1.254/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al orașului Ineu și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ineu, județul Arad
-
  9.   O. nr.80/22-09-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import-export și comerț intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului pentru siguranța alimentelor
A
  10.   O. nr.A/8.422/25-09-2008 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.267 (1999), 1.388 (2002) și 1.455 (2003) privind situația din Afganistan, nr. 1.373 (2001) privind amenințările aduse păcii și securității internaționale prin actele teroriste și nr. 1.816 (2008) privind situația din Somalia
-
  11.   Decizie nr.LXXXIV/10-12-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LXXXIV (84) din 10 decembrie 2007
-
  12.   Decizie nr.LXXXVI/10-12-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007
-


Duminică, 28 noiembrie 2021, 18:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.