Monitorul Oficial
nr. 734/30 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.204/24-10-2008 
LEGE privind protejarea exploatațiilor agricole
-
  2.   D. nr.985/23-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind protejarea exploatațiilor agricole
-
  3.   L. nr.206/24-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  4.   D. nr.987/23-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  5.   L. nr.216/24-10-2008 
LEGE privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța
-
  6.   D. nr.997/23-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța
-
  7.   L. nr.219/27-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  8.   D. nr.1.009/25-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  9.   D. nr.998/24-10-2008 
DECRET pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunității Europene
-
  10.   D. nr.999/24-10-2008 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui contraamiral din Ministerul Apărării
-
  11.   D.C.C. nr.961/25-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a dispozițiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 și art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  12.   D.C.C. nr.962/25-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 și 2, art. 262 pct. 1 lit. a) și art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  13.   D.C.C. nr.964/25-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din Codul penal
V
  14.   H.G. nr.1.341/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind durata și condițiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuințate, a celor contestate, precum și a celor neîntrebuințate, a ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008
-
  15.   H.G. nr.1.347/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 24.298 m2 din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu"
-
  16.   H.G. nr.1.348/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor suprafețe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A, a obiectivului de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254"
-
  17.   H.G. nr.1.358/22-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
-
  18.   H.G. nr.1.360/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă
-
  19.   H.G. nr.1.362/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2008, pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor de diplomație culturală, care se vor desfășura cu ocazia Zilei Naționale a României în anul 2008
-
  20.   O. nr.653/28-10-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate
-
  21.   Decizie nr.1.023/24-10-2008 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență
-
  22.   O. nr.2.757/C/28-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  23.   H.C.S.M. nr.912/25-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
-
  24.   C. nr.33/21-10-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 80 de ani de la înființarea Societății Române de Radiodifuziune
-
  25.   H. nr.328/09-10-2008 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 73/2007
-


Sâmbătă, 10 aprilie 2021, 22:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.