Monitorul Oficial
nr. 745/4 noiembrie 2008

Publicare
  1.   D. nr.1.031/29-10-2008 
DECRET privind înaintarea unui viceamiral în retragere în gradul de amiral cu patru stele în retragere
-
  2.   D. nr.1.032/29-10-2008 
DECRET privind înaintarea unui general-locotenent în rezervă în gradul de general cu patru stele în rezervă
-
  3.   D. nr.1.033/29-10-2008 
DECRET privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere
-
  4.   D. nr.1.034/29-10-2008 
DECRET privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere
-
  5.   D. nr.1.035/29-10-2008 
DECRET privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea în retragere unui comandor în retragere
-
  6.   D.C.C. nr.1.016/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare
V
  7.   O.U.G. nr.137/28-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene
-
  8.   H.G. nr.1.150/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unui imobil - construcții și teren, situat în comuna Bărcănești, județul Prahova
-
  9.   H.G. nr.1.355/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  10.   H.G. nr.1.366/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  11.   H.G. nr.1.370/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  12.   O. nr.1.264/14-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localităților din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România
-
  13.   O. nr.1.265/14-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localităților din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România
-
  14.   O. nr.1.266/14-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localităților din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România
-
  15.   O. nr.1.267/14-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea încadrării localităților din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România
-
  16.   O. nr.1.817/30-10-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.289/2008 privind organizarea și desfășurarea reevaluării activității managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008
-
  17.   O. nr.7.579/27-10-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației sumare și a documentului administrativ unic
A


Marți, 17 mai 2022, 03:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.