Monitorul Oficial
nr. 747/5 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.235/31-10-2008 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
-
  2.   D. nr.1.043/30-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
-
  3.   L. nr.239/31-10-2008 
LEGE privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
-
  4.   D. nr.1.047/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
-
  5.   L. nr.240/31-10-2008 
LEGE privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir
-
  6.   D. nr.1.048/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir
-
  7.   L. nr.241/31-10-2008 
LEGE privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir
-
  8.   D. nr.1.049/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir
-
  9.   L. nr.242/31-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare
-
  10.   D. nr.1.050/30-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare
-
  11.   L. nr.243/31-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  12.   D. nr.1.051/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  13.   L. nr.244/31-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  14.   D. nr.1.052/30-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
  15.   L. nr.252/31-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
  16.   D. nr.1.060/30-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
  17.   L. nr.253/31-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
  18.   D. nr.1.061/30-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
  19.   D.C.C. nr.923/16-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  20.   D.C.C. nr.967/25-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  21.   D.C.C. nr.974/30-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
V
  22.   H.G. nr.1.312/14-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică și tehnico-științifică, semnat la București la 16 iulie 2008
-
  23.   H.G. nr.1.343/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind stabilirea speciilor și a valorii ajutorului financiar pentru producția internă de semințe și material săditor, certificată oficial, destinată însămânțării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 și primăvara anului 2009, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea și plata ajutorului financiar pentru producția internă de semințe și material săditor, certificată oficial, destinată însămânțării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 și primăvara anului 2009
-
  24.   Decizie nr.21/28-10-2008 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Vlădeni II, județul Dâmbovița
-
  25.   O. nr.207/27-10-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea suspendării dispuse prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind suspendarea poziției 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activităților miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008
-
  26.   O. nr.639/23-10-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea cuantumului indemnizațiilor membrilor comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor la concursul național de admitere la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
-
  27.   O. nr.1.788/M.80/609/2627/C/10923/596/28748/900/24-10,18-08,10-09,15-10,16-07,28-07,21-07,23-07-2008 (M.S.P., M.A., M.I.R.A., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice, al ministrului apărării, al ministrului internelor și reformei administrative, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-
  28.   O. nr.1.807/03-10-2008 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educației și culturii între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
-


Miercuri, 18 mai 2022, 15:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.