Monitorul Oficial
nr. 763/12 noiembrie 2008

Publicare
  1.   D.S. nr.12/10-11-2008 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 noiembrie 2008
-
  2.   H.S. nr.64/29-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  3.   H.G. nr.1.387/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții pentru producția anului 2008 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole, precum și pentru modificarea părții introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002
V
  4.   H.G. nr.1.390/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operațional pentru pescuit 2007-2013
A
  5.   H.G. nr.1.404/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  6.   H.G. nr.1.427/10-11-2008 
HOTĂRÂRE privind declasificarea pct. nr. 9 din stenograma ședinței Guvernului din data de 29 decembrie 2004
-
  7.   O. nr.216/06-11-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  8.   O. nr.2.862/C/07-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.3.274/05-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
Republicare:
  10.   L. nr.96/21-04-2006 
LEGE privind Statutul deputaților și al senatorilor
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.