Monitorul Oficial
nr. 767/14 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.262/07-11-2008 
LEGE pentru modificarea alin. (5) și (6) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
-
  2.   D. nr.1.074/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) și (6) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
-
  3.   L. nr.264/07-11-2008 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
  4.   D. nr.1.076/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
  5.   L. nr.268/07-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
  6.   D. nr.1.080/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
  7.   L. nr.272/07-11-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
A
  8.   D. nr.1.084/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
-
  9.   L. nr.275/07-11-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  10.   D. nr.1.087/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  11.   L. nr.276/07-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  12.   D. nr.1.088/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  13.   L. nr.277/07-11-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
  14.   D. nr.1.089/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
  15.   L. nr.279/07-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
-
  16.   D. nr.1.091/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
-
  17.   D.C.C. nr.1.048/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și ale art. 315 din Codul de procedură civilă
V
  18.   D.C.C. nr.1.049/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  19.   D.C.C. nr.1.050/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  20.   D.C.C. nr.1.051/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
V
  21.   D.C.C. nr.1.052/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3 alin. (2) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  22.   D.C.C. nr.1.053/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
V
  23.   D.C.C. nr.1.054/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilități pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2
V
  24.   H.G. nr.1.413/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
-
  25.   H.G. nr.1.414/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Comunitatea Rușilor Lipoveni din România" ca fiind de utilitate publică
-
  26.   H.G. nr.1.415/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Uniunea Armenilor din România" ca fiind de utilitate publică
-
  27.   Decizie nr.225/12-11-2008 
DECIZIE privind numirea domnului Pandelea Pelmuș în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
  28.   O. nr.671/06-11-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
A
  29.   O. nr.3.264/04-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008
-
  30.   O. nr.3.282/06-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea și completarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate, specializate în litigii internaționale, de încheiere și derulare a contractului de asistență și reprezentare juridică a României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 668/2007
A
  31.   O. nr.11.430/03-11-2008 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor
A
  32.   C. nr.36/10-11-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie -23 noiembrie 2008
-


Marți, 24 mai 2022, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.