Monitorul Oficial
nr. 805/2 decembrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.143/28-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  2.   O.U.G. nr.180/19-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
A
  3.   H.G. nr.1.425/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren în suprafață de 2 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dornești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Dornești, județul Suceava
-
  4.   H.G. nr.1.522/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  5.   H.G. nr.1.525/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind plata de către Ministerul Sănătății Publice a contribuției financiare voluntare a României la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru Controlul Tutunului
-
  6.   H.G. nr.1.526/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către o persoană
-
  7.   H.G. nr.1.527/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009
-
  8.   O. nr.1.600/27-11-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Procedurii privind cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.173/2008
-
  9.   O. nr.5.176/01-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învățământul special preșcolar - pedagogie curativă, care integrează copii cu deficiențe severe, profunde sau asociate
-
  10.   O. nr.5.236/01-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învățământ special - pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficiențe severe, profunde sau asociate
-
  11.   O. nr.5.952/14-11-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Programei pentru definitivare în învățământ la Limba și literatura maghiară și metodica predării limbii și literaturii maghiare - educatoare, Programei pentru definitivare în învățământ la Limba și literatura maghiară și metodica predării limbii și literaturii maghiare - institutori/învățători, Programei pentru obținerea gradului didactic II la Limba și literatura maghiară și metodica predării limbii și literaturii maghiare - educatoare și a Programei pentru obținerea gradului didactic II la Limba și literatura maghiară și metodica predării limbii și literaturii maghiare - institutori/învățători
-
  12.   C. nr.38/24-11-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei replici după moneda de 20 lei - 1922 și a unei monede, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
-
Rectificare:
  13.   O. nr.1.587/C/06-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.2.451/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   Decizie nr.896/02-10-2008 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală
A


Miercuri, 12 decembrie 2018, 17:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.