Monitorul Oficial
nr. 831/10 decembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.292/14-11-2008 
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
-
  2.   Protocol/13-12-2007 
PROTOCOL privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007
-
  3.   D. nr.1.122/13-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
-
  4.   D. nr.1.300/05-12-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler
-
  5.   O.U.G. nr.206/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii efectelor crizei economice financiare mondiale
V
  6.   O.U.G. nr.207/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
V
  7.   H.G. nr.1.552/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniile învățământului, culturii și artei, mass-mediei, tineretului și sportului, semnat la București la 3 martie 2008
-
  8.   H.G. nr.1.594/04-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construcție nouă - Spital Clinic de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» - în cazarma 867 București"
-
  9.   H.G. nr.1.595/04-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții cuprinse în Proiectul privind "restructurarea și modernizarea secțiilor de obstetrică și neonatologie" din unitățile spitalicești
-
  10.   H.G. nr.1.596/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind relocarea refugiaților în România
-
  11.   H.G. nr.1.597/04-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea obiectivului de investiții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare alimentare cu apă potabilă și rețea de distribuție sate aparținătoare, municipiul Motru, județul Gorj, reabilitare stație de epurare și înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul Motru, municipiul Motru" din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."- S.A.
-
  12.   Decizie nr.242/08-12-2008 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Stelianide Dumitru în funcția publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
-
  13.   Decizie nr.1.130/19-11-2008 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
A
  14.   O. nr.1.465/26-11-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației care urmează să desfășoare pe proprie răspundere activități specifice transportului feroviar
V
  15.   Decizie nr.9/18-02-2008 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 9 din 18 februarie 2008
-


Marți, 07 iulie 2020, 13:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.