Monitorul Oficial
nr. 837/12 decembrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.212/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
A
  2.   H.G. nr.1.625/10-12-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
-
  3.   O. nr.739/11-12-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008
-
  4.   O. nr.1.520/05-11-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de control financiar-fiscal pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de control financiar și structurile de control financiar teritoriale
-
  5.   O. nr.1.908/09-12-2008 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
-
  6.   O. nr.3.062/C/02-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
A
  7.   Decizie nr.16/18-02-2008 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 16 din 18 februarie 2008
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.