Monitorul Oficial
nr. 873/23 decembrie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.201/11-11-2008 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 64/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2005
V
  2.   D.C.C. nr.1.263/25-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  3.   D.C.C. nr.1.270/25-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 212 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.1.273/25-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2005
V
  5.   D.C.C. nr.1.274/25-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.1.276/25-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
V
  7.   D.C.C. nr.1.290/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 21 din Codul de procedură penală
V
  8.   D.C.C. nr.1.301/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  9.   D.C.C. nr.1.306/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  10.   D.C.C. nr.1.316/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 496 și art. 497 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
V
  11.   D.C.C. nr.1.321/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 490 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  12.   D.C.C. nr.1.326/04-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală
V
  13.   D.C.C. nr.1.328/04-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul penal
V
  14.   D.C.C. nr.1.329/04-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală
V
  15.   D.C.C. nr.1.330/04-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 21 și art. 7 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
V
  16.   D.C.C. nr.1.331/04-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 din Codul de procedură penală
V
  17.   D.C.C. nr.1.345/09-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
V
  18.   H.G. nr.1.684/17-12-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", aflat în domeniul public al statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Senatului României
-
  19.   H.G. nr.1.697/17-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009
V
  20.   O. nr.689/16-12-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Național de Afaceri Interne
-


Duminică, 26 iunie 2022, 12:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.