Monitorul Oficial
nr. 893/30 decembrie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.223/18-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 și 2781 din Codul de procedură penală și ale art. 29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  2.   D.C.C. nr.1.224/18-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.1.232/18-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  4.   D.C.C. nr.1.241/18-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1451 din Codul de procedură penală
V
  5.   D.C.C. nr.1.355/11-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale art. 7 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă
V
  6.   Decizie nr.305/29-12-2008 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene
-
  7.   Decizie nr.306/29-12-2008 
DECIZIE pentru numirea domnului Vasile Pușcaș în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene
A
  8.   O. nr.11/29-12-2008 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a marilor contribuabili
-
Rectificare:
  9.   O. nr.1.685/28-05-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind asigurarea condițiilor de derulare a activităților convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică
-


Marți, 17 mai 2022, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.