Monitorul Oficial
nr. 36/20 ianuarie 2009

Publicare
  1.   D. nr.16/16-01-2009 
DECRET privind numirea președintelui Institutului Cultural Român
-
  2.   H.G. nr.6/16-01-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
A
  3.   H.G. nr.7/16-01-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru înființarea culturilor agricole în toamna anului 2008"
-
  4.   Decizie nr.115/16-01-2009 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Attila Demeter din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorității de management al Proiectului de participare a României la Expoziția Internațională 2008 "Apa și dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului
-
  5.   Decizie nr.116/16-01-2009 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Anton Niculescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
-
  6.   Decizie nr.117/16-01-2009 
DECIZIE privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Darius Meșca în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor
-
  7.   O. nr.2/08-01-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009
-
  8.   O. nr.6/15-01-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
-
  9.   C. nr.3/15-01-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 10 ani de la înființarea Uniunii Economice și Monetare Europene și lansarea monedei unice - euro
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.611/04-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
V
  11.   O. nr.625/23-09-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 2008-2009
-
  12.   O. nr.2.862/C/07-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.1.566/22-12-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
A


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.