Monitorul Oficial
nr. 66/4 februarie 2009

Publicare
  1.   D. nr.252/30-01-2009 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale
-
  2.   H.G. nr.36/22-01-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
A
  3.   Decizie nr.178/03-02-2009 
DECIZIE pentru atribuirea unei locuințe de protocol
-
  4.   Decizie nr.179/03-02-2009 
DECIZIE pentru numirea doamnei Laura Elena Pop în funcția de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene
-
  5.   Decizie nr.180/03-02-2009 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Demeter András István din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-
  6.   Decizie nr.181/03-02-2009 
DECIZIE pentru numirea domnului Octavian Știreanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-
  7.   Decizie nr.182/03-02-2009 
DECIZIE pentru numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-
  8.   Decizie nr.183/03-02-2009 
DECIZIE pentru numirea domnului Vasile Timiș în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-
  9.   O. nr.17/28-01-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei L "Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar și condițiile de eligibilitate pentru activitățile din sectorul zootehnic, așa cum sunt prevăzute la lit. a), b) și d) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate
-
  10.   O. nr.19/29-01-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea sumelor, a condițiilor și a modului de acordare a acestor sume pentru achiziția materialului seminal congelat de taur și a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2009
-
Rectificare:
  11.   O. nr.2.862/C/07-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.