Monitorul Oficial
nr. 151/11 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.21/27-02-2009 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007
-
  2.   Acord/25-10-2007 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor
-
  3.   D. nr.379/25-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007
-
  4.   D.C.C. nr.123/03-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  5.   D.C.C. nr.124/03-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  6.   D.C.C. nr.135/05-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
V
  7.   D.C.C. nr.198/12-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3), art. 171, art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  8.   Decizie nr.127/20-02-2009 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale
A
Rectificare:
  9.   O. nr.1.011/C/09-04-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  10.   O. nr.1.731/C/18-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   O. nr.1.752/C/18-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.1.860/C/07-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.1.891/C/08-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.2.453/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.2.491/C/26-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.2.862/C/07-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.3.039/C/02-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  18.   O. nr.3.168/C/12-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   D.C.C. nr.1.311/02-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și (3), art. 5 și art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaților cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici
V
  20.   O. nr.3.241/C/22-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.