Monitorul Oficial
nr. 158/13 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.23/27-02-2009 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
-
  2.   D. nr.381/25-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
-
  3.   L. nr.28/05-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
  4.   D. nr.398/04-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
  5.   D.C.C. nr.1372/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
V
  6.   D.C.C. nr.1402/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7, art. 8 și art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
V
  7.   D.C.C. nr.1412/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
V
  8.   D.C.C. nr.118/03-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  9.   D.C.C. nr.156/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
V
  10.   D.C.C. nr.165/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1 și 4 din Codul penal
V
  11.   D.C.C. nr.168/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală
V
  12.   D.C.C. nr.179/12-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) și art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f), art. 3 și art. 6 alin.1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
V
  13.   D.C.C. nr.180/12-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  14.   D.C.C. nr.182/12-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (2), (3) și (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  15.   D.C.C. nr.183/12-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  16.   O. nr.M.25/03-03-2008 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reglementarea activităților în cadrul Ministerului Apărării Naționale care vizează problematica Agenției Europene de Apărare
-
  17.   Decizie nr.35/22-09-2008 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 35 din 22 septembrie 2008
-
  18.   Listă/13-03-2009 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-


Joi, 11 august 2022, 23:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.