Monitorul Oficial
nr. 221/6 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.81/01-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
A
  2.   D. nr.502/31-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
  3.   Decizie nr.463/03-04-2009 
DECIZIE pentru numirea domnului Roman Vasile Cristian în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
-
  4.   Decizie nr.467/03-04-2009 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 41/2006 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual PHARE 2004-2006, denumit "Accelerarea implementării Strategiei naționale de îmbunătățire a situației romilor"
-
  5.   Decizie nr.468/03-04-2009 
DECIZIE privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Ioan Anton Paulescu din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de șef al oficiului prefectural Caransebeș din cadrul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin
-
  6.   O. nr.124/27-03-2009 (A.N.C.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare unei operațiuni de export de mașini-unelte care nu figurează pe listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008
-
  7.   O. nr.529/19-03-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
-
  8.   Listă/06-04-2009 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-


Marți, 19 octombrie 2021, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.