Monitorul Oficial
nr. 227/7 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.58/01-04-2009 
LEGE pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  2.   D. nr.479/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  3.   L. nr.59/01-04-2009 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare
-
  4.   D. nr.480/31-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare
-
  5.   L. nr.60/01-04-2009 
LEGE pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  6.   D. nr.481/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  7.   L. nr.77/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
-
  8.   D. nr.498/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
-
  9.   H.G. nr.369/25-03-2009 
HOTĂRÂRE privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial
-
  10.   H.G. nr.371/25-03-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru prefinanțarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole
-
  11.   H.G. nr.398/01-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru constatarea încetării, prin revocare, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Curții de Conturi, precum și pentru numirea altei persoane în această funcție, pe postul rămas vacant
-
  12.   H.G. nr.399/01-04-2009 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
-
  13.   Decizie nr.44/26-03-2009 (O.R.D.A.)
DECIZIE pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu
-


Marți, 28 iunie 2022, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.