Monitorul Oficial
nr. 246/14 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.85/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  2.   D. nr.601/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  3.   L. nr.86/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale
-
  4.   D. nr.602/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale
-
  5.   L. nr.87/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
-
  6.   D. nr.603/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
-
  7.   L. nr.88/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
-
  8.   D. nr.604/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
-
  9.   L. nr.89/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
-
  10.   D. nr.605/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
-
  11.   L. nr.90/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  12.   D. nr.606/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  13.   L. nr.91/08-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  14.   D. nr.607/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  15.   H.G. nr.425/08-04-2009 
HOTĂRÂRE privind acoperirea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 a cheltuielilor pentru achitarea unor drepturi restante legate de derularea procedurilor în fața Curții Internaționale de Justiție, precum și pentru asigurarea respectării hotărârii Curții în cazul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina)
-
  16.   D.C.C. nr.282/26-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
V
  17.   D. nr.615/07-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
-
  18.   D. nr.613/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
-
  19.   L. nr.99/08-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
-
  20.   L. nr.97/08-04-2009 
LEGE privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
-
  21.   O. nr.51/02-04-2009 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind desemnarea entităților evaluatoare și de certificare a containerelor destinate protecției documentelor clasificate
-


Marți, 19 octombrie 2021, 20:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.