Monitorul Oficial
nr. 255/16 aprilie 2009

Publicare
  1.   H.C.D. nr.18/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.19/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 și a altor acte normative conexe
-
  3.   H.C.D. nr.20/15-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5/2009 privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situației Societății Comerciale "Nicolina" - S.A. și a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005- decembrie 2008
-
  4.   D.C.C. nr.436/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
V
  5.   H.G. nr.428/08-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei și Finanțelor, privind acordarea de facilități fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României și a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii condiției de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România și a personalului acesteia, semnat la Doha la 15 septembrie 2008
-
  6.   O. nr.5/05-02-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
A
  7.   O. nr.381/25-03-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
-
  8.   C. nr.11/08-04-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută
-


Marți, 16 august 2022, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.